(Top)teams en coaches: het Omegawave Coach System voor het Nieuwe Trainen

Wat is er nieuw aan de iPad versie COACH SYSTEM van de Omegawave?

Een aantal coaches is bekend met het inmiddels klassiek geworden Omegawave systeem dat internationaal wordt ingezet om individuele sporters en teams te monitoren. En ook hier heeft de ontwikkeling niet stilgestaan. Technische evoluties hebben ervoor gezorgd dat dit systeem nog beter en gebruikersvriendelijker is geworden. Dit systeem is qua inhoud voor een groot deel te vergelijken met de personal app zoals die hieronder wordt beschreven.

Het grote verschil is dat in tegenstelling tot de persoonlijke app de meetresultaten van de groep / het team worden verzameld, georganiseerd en geïnterpreteerd. Dit is juist belangrijk om de vorm of “readiness” van een team te kunnen monitoren en het effect van de verschillende soorten trainingen, maar ook van wedstrijden, reizen, rustdagen of herstelmaatregelen, zowel in teamverband als individueel te kunnen bekijken.

 

Ten eerste worden nu meerdere individuen tegelijkertijd getest met behulp van de borstband en één sensor die elke sporter of speler toegewezen krijgt.

Ten tweede wordt in één oogopslag de status van  iedere sporter of speler in het team duidelijk, waardoor de momentane belastbaarheid inzichtelijk wordt gemaakt en de training daadwerkelijk geoptimaliseerd kan worden.

Ten derde wordt deze iPad versie nu ook het centrale zenuwstelsel (CNS) gemeten en dan nog wel via dezelfde sensor die de HRV en de metabole systemen meet. Je hebt dus één sensor voor alle metingen.

Ten vierde: doordat de status van het centrale zenuwstelsel (CNS) gemeten wordt, is er een nieuw concept ontwikkeld, namelijk: Windows of Trainability. Nu wordt niet alleen aangegeven hoe iemand er voor staat. Maar ook, en zeker zo belangrijk voor de coach, welk soort training het best gedaan kan worden. Wel of geen uithoudingsvermogen training; wel of geen techniektraining, etc.  Hiermee is het Omegawave systeem nog completer en unieker geworden!  Er wordt inzicht verschaft in de vorm van de sporter (“readiness”), en in welke hartslagzones het beste getraind kan worden.

De resultaten kunnen zowel individueel over langere termijn, als in groepsverband tegelijkertijd bekeken worden. Hieronder een concreet voorbeeld van de beoordeling van een team dat op dezelfde dag getest is.

Hieruit blijkt dat 7 spelers optimaal belastbaar zijn (groen), bij 11 spelers moet rekening gehouden worden met de belastbaarheid (geel) en één speler is niet belastbaar is (rood) wellicht als het gevolg van overbelasting of omdat hij misschien iets onder de leden heeft.

Omegawave Coach Image (3)

Hieronder wordt beschreven hoe de meetresultaten per individu worden gepresenteerd en wat de betekenis van de meetresultaten is.

 

 

Windows of Trainability

Windows of Trainability

Windows of Trainability

In dit voorbeeld zou de sporter alles kunnen belasten, aangezien de 4 systemen in het groen zijn (GO)

Er wordt hierbij een indeling gemaakt in training van:

  • Endurance   (uithoudingsvermogen)
  • Speed and power   (snelheid en power)
  • Strength   (kracht)
  • Coordination and skill   (coördinatie en techniek)
cardiac shystem

cardiac shystem

Cardiac System  –  autonome zenuwstelsel

Het hart wordt voornamelijk aangestuurd door het autonome zenuwstelsel of AZS. Dit systeem stuurt al onze vitale functies aan: zoals onze hartslag, bloeddruk, ademhaling, spijsvertering, zweetsecretie, enz.

Dit systeem vertegenwoordigt ook onze eerste verdedigingslinie tegen stress. Een belangrijke stof die hierbij wordt geproduceerd is adrenaline. Het cardiac systeem of AZS is heel gevoelig voor verandering, dus ook voor training of mentale stressbelasting.

 

central nervous system
Central nervous system (CNS)  –  centraal zenuwstelsel CZS    =  hersenen

Onze hersenen spelen een belangrijke rol, misschien wel de belangrijkste rol bij sporten en prestaties.

Tenslotte begint elke beweging die we maken bij een stroompje in de hersenen. Dat stroompje wordt via de zenuwuitlopers van het centrale zenuwstelsel naar de spier geleid die als reactie daarop samentrekt.

Maar denk ook aan mentale vermoeidheid, wilskracht, motivatie, concentratie, aandacht, waarneming, leren, geheugen, stress of  coördinatie: dit zijn allemaal functies van ons centrale zenuwstelsel.

Geen wonder dat dit één van de factoren is die het Omegawave systeem zo uniek maakt. Het is namelijk het enige meetsysteem dat inzicht verschaft in de functies van het centrale zenuwstelsel. En daarmee een compleet beeld geeft van de factoren die het prestatievermogen van de mens bepalen. De meeste meetapparatuur beperkt zich tot het meten van alleen de hartslag of alleen het autonome zenuwstelsel, waardoor een minder  goed of onjuist beeld wordt geschapen.

 

metabolic systems
Metabolic systems of energieleverantiesystemen                  

De belangrijkste energieleverantiesystemen voor inspanning zijn:

  • aerobe energieleverantie proces: vet en/of koolhydraten worden gebruikt als brandstof
  • anaerobe energieleverantie proces: alleen koolhydraten worden gebruikt en omgezet in melkzuur waardoor deze intensieve inspanning niet al te lang kan worden volgehouden.
training zones

De getallen geven aan in hoeverre deze systemen door training aangesproken worden en hersteld zijn van de voorafgaande training. Dit wordt aangegeven door aerobic readiness en anaerobic readiness.

De overgang van het aerobe naar het anaerobe systeem wordt aangegeven door het zogenaamde omslagpunt of aeroob-anaerobe overgang. Dat is de hartslag waarboven je begint te verzuren. Als het omslagpunt 160 is, gebruik je onder de 160 voornamelijk het aerobe systeem en boven de 160 het anaerobe systeem. Hoe hoger het omslagpunt, des te beter de conditie is en door training kan het omslagpunt omhoog verschoven worden. De groene zuil in het rechterplaatje laat zien in welke hartslagzones men de training het beste kan uitvoeren.

 

Daarnaast zijn er nu ook aanwijzingen over wat je wel of niet zou kunnen trainen. Hieronder een aantal voorbeelden:

Naamloos 3

Uithoudingsvermogen uitstekend belastbaar (GO-groen)  (andere trainingsvormen minder)

 

Naamloos 2

In deze sessie liever geen techniek- of coördinatietraining (NO- rood)

 

Naamloos 3

In deze sessie zijn techniek en coördinatie juist weer uitstekend trainbaar (GO

 

 

Een vaak gestelde vraag: als een systeem in het geel of het rood is, mag je dan niet trainen?

Als een systeem in het rood is en je het toch gaat trainen krijg je te maken met de Cost of Adaptation, d.w.z. er is (en zeker bij herhaling of op langere termijn) een prijs te betalen voor het feit dat je een systeem, dat nog niet helemaal hersteld is van de voorafgaande trainingen toch gaat belasten. Mogelijke consequenties:

  • verminderd trainingseffect (van dat systeem)
  • kans op overbelasting en overtraining
  • verhoogde kans op blessures

 

 

 

 

© VortX