Stress: wat is dat eigenlijk?

Stress is een vervelend woord, we hebben daar vaak negatieve associaties bij. Maar ook plezierige bezigheden kunnen toch stressvol zijn en het lichaam en de geest belasten, zoals het regelen van je bruiloft of op vakantie gaan. Belasting zou een beter woord zijn, en dan hebben we het niet over die blauwe enveloppen.

Problemen ontstaan als de belasting groter is dan de belastbaarheid. Die belasting kan voortkomen uit zwaar lichamelijk werk, maar ook door veel denken, piekeren, malen, of door emotionele belasting. De belasting kan voortkomen uit situaties in het privéleven zowel als arbeidssituaties.

Verder kan de belasting reëel zijn, een levensechte bedreiging van gezondheid en welzijn, bijvoorbeeld als slachtoffer van een misdrijf en een ongeval. Maar er bestaan ook virtuele situaties die weliswaar niet levensbedreigend zijn, maar toch als zodanig ervaren worden: een sollicitatiegesprek, een functioneringsgesprek, in de file staan, ruzie met een collega of een relatie, dreigende reorganisatie in het bedrijf, enzovoort.

Globaal genomen kan belasting ontstaan door 6 grote clusters:

  • verandering: verhuizing, reizen, verandering van werk, verandering in gezondheidstoestand;
  • bedreiging; dreiging van verlies van relatie, gezondheid, werk, status,veiligheid;
  • conflict: met relatie of collega, familie, met een organisatie, instantie  of bedrijf, of met jezelf;
  • gebrek aan controle: machteloosheid, niets aan een slechte situatie kunnen veranderen, er geen grip op hebben;
  • onzekerheid: altijd over de toekomst: werk, kinderen, economie, milieu, terrorisme, natuurrampen, gezondheid;
  • discrepantie: als er een kloof is tussen wat je wilt en wat je doet, tussen wat je denkt en wat je zegt, tussen wat je doet en wat je kunt, enzovoort.

Het wordt steeds duidelijker dat de ophoping van belasting, zeker over langere termijn, schadelijk is voor onze gezondheid, ons welbevinden, onze vitaliteit, onze levensduur en ons functioneren.

Doe er wat aan, een investering in jezelf is de beste investering die je kunt doen.

© VortX