Vermoeidheid als uiting van stress

Een recent onderzoek van Petra Verdonk van de Universiteit van Maastricht wees uit dat maar liefst 35 procent van de hoogopgeleide vrouwen last heeft van werkgerelateerde vermoeidheid. Dat percentage ligt hoger dan bij mannen.

Volgen de onderzoekster ligt dat onder meer aan het feit dat vrouwen minder controle hebben over hun werk en emotioneel ook meer belast zijn. Daarnaast krijgen ze vaker te maken met geweld en intimidatie. Dat hoeft geen fysiek geweld te zijn, maar kan ook verbaal zijn.

Vermoeidheid kan vele oorzaken hebben, zoals lichamelijke inspanning of een onderliggend ziekte, variërend van bloedarmoede, via ME/CVS tot kanker. Maar in vele gevallen is daar geen sprake van en toch is er een sterke vermoeidheid. Dat komt omdat stressbelasting een beroep doet op vitale systemen zoals het ‘vecht-of-vlucht-systeem’. Dat systeem maakt energie vrij om in geval van een levensbedreigende situatie te kunnen overleven door te vechten of te vluchten. Dat kost natuurlijk gewoon wel energie. Datzelfde systeem is en blijft echter ook vaak aangeschakeld door mentale stress, werkstress, conflicten, onzekerheid, gebrek aan controle (zie de vrouwen hierboven), enzovoort. Langdurige en/of intense stresssituaties leiden via dit systeem tot vermoeidheid.

Vermoeidheid kan door middel van de Vitaliteittest gemeten  en betreden worden, want nu weten we welk systeem vermoeid is en in welke mate. Op deze manier kunnen we nu deze veel voorkomende vorm van vermoeidheid gericht en effectief aan pakken.

Het laat zich raden hoeveel energie, tijd en geld dit kan opbrengen; denk aan de enorme kosten van ziekteverzuim of burn-out.

© VortX