VortX & Sport

Het VortX concept: de “high-performance lifestyle“of HPL

‘Helping the best to get better’ is wat Henk Kraaijenhof lang heeft gedaan in de topsport. Als topcoach werd en wordt hij geconfronteerd met de eeuwige metgezellen van de topsporter: vermoeidheid, stress en stressgerelateerde klachten. En daar heeft hij een oplossing voor gevonden. Dezelfde problematiek treft velen van ons. Zeker de mensen die veel,  zoniet het uiterste van zichzelf vragen, de “high-performers”. Henk Kraaijenhof past nu de oplossingen die hij vond voor zijn topsporters toe op andere “high-performers” en individuen bij wie er een disbalans is tussen belasting en belastbaarheid. Het begint dan vaak met de Vitaliteitmeting (Omegawave), een nulmeting die inzicht verschaft in de status van de  resources of  wel energiebronnen: in hoeverre zijn zij vol, in hoeverre zijn zij leeg.

Waar nodig kan deze meting sinds kort worden gecomplementeerd met de Allostase-meting. Deze meting geeft extra inzicht in de fysiologische processen die ons functioneren en onze gezondheid bepalen. Deze processen zorgen ervoor dat onze lichamelijke en mentale “comfortzones” in stand gehouden worden en daarmee ook de bandbreedte waarin we optimaal kunnen functioneren.

© VortX