Omegawave Personal App, innovatieve iPhone versie

Nu met meting van het Centrale Zenuwstelsel

Uit onderzoek blijkt dat de meeste van onze klanten beschikken over een iPhone. Dat is goed nieuws, want de innovatieve nieuwe versie van de Omegawave draait op de iPhone. De personal app is bestemd voor een individu; ook beschikbaar is dezelfde meting voor teams en groepen, deze applicatie heet Coach System. Met dit systeem, geïnstalleerd op een iPad, worden de meetgegevens van groepen verzameld, geïnterpreteerd en georganiseerd.

Wat is er nieuw aan deze iPhone versie?

Ten eerste wordt de iPhone versie nu ook het centrale zenuwstelsel (CNS) gemeten en dat via dezelfde sensor die de HRV en de metabole systemen meet. Je hebt dus één sensor voor alle metingen.

Ten tweede: doordat de status van het centrale zenuwstelsel (CNS) gemeten wordt, is er een nieuw concept ontwikkeld, namelijk: Windows of Trainability. Nu wordt niet alleen aangegeven hoe iemand er voor staat. Maar ook, en zeker zo belangrijk voor een sportende persoon, welk soort training het best gedaan kan worden. Wel of geen uithoudingsvermogen training; wel of geen techniektraining, enz.  Hiermee is het Omegawave systeem nog completer en unieker geworden!  Er wordt inzicht verschaft in de vorm  van de sporter (“readiness”) en in welke hartslagzones het beste getraind kan worden.

Windows of Trainability
Windows of Trainability

Windows of Trainability

In dit voorbeeld zou de sporter alles kunnen belasten, aangezien de 4 systemen in het groen zijn (GO)

Er wordt hierbij een indeling gemaakt in training van:

  • Endurance   (uithoudingsvermogen)
  • Speed and power   (snelheid en power)
  • Strength   (kracht)
  • Coordination and skill   (coördinatie en techniek)
cardiac shystem
cardiac system

Cardiac System  –  autonome zenuwstelsel

Het hart wordt voornamelijk aangestuurd door het autonome zenuwstelsel of AZS. Dit systeem stuurt al onze vitale functies aan: zoals onze hartslag, bloeddruk, ademhaling, spijsvertering, zweetsecretie, enz.

Dit systeem vertegenwoordigt ook onze eerste verdedigingslinie tegen stress. Een belangrijke stof die hierbij wordt geproduceerd is adrenaline. Het cardiac systeem of AZS is heel gevoelig voor verandering, dus ook voor training of mentale stressbelasting.

central nervous system
central nervous system

Central nervous system (CNS)  –  centraal zenuwstelsel CZS    =  hersenen

Onze hersenen spelen een belangrijke rol, misschien wel de belangrijkste rol bij sporten en prestaties.

Tenslotte begint elke beweging die we maken bij een stroompje in de hersenen. Dat stroompje wordt via de zenuwuitlopers van het centrale zenuwstelsel naar de spier geleid die als reactie daarop samentrekt.

Maar denk ook aan mentale vermoeidheid, wilskracht, motivatie, concentratie, aandacht, waarneming, leren, geheugen, stress of  coördinatie: dit zijn allemaal functies van ons centrale zenuwstelsel.

Geen wonder dat dit één van de factoren is die het Omegawave systeem zo uniek maakt. Het is namelijk het enige meetsysteem dat inzicht verschaft in de functies van het centrale zenuwstelsel. En daarmee een compleet beeld geeft van de factoren die het prestatievermogen van de mens bepalen. De meeste meetapparatuur beperkt zich tot het meten van alleen de hartslag of alleen het autonome zenuwstelsel, waardoor een minder  goed of onjuist beeld wordt geschapen.

metabolic systems
metabolic systems

Metabolic systems of energieleverantiesystemen                  

De belangrijkste energieleverantiesystemen voor inspanning zijn:

  • aerobe energieleverantie proces: vet en/of koolhydraten worden gebruikt als brandstof
  • anaerobe energieleverantie proces: alleen koolhydraten worden gebruikt en omgezet in melkzuur waardoor deze intensieve inspanning niet al te lang kan worden volgehouden.
training zones
training zones

De getallen geven aan in hoeverre deze systemen door training aangesproken worden en hersteld zijn van de voorafgaande training. Dit wordt aangegeven door aerobic readiness en anaerobic readiness.

De overgang van het aerobe naar het anaerobe systeem wordt aangegeven door het zogenaamde omslagpunt of aeroob-anaerobe overgang. Dat is de hartslag waarboven je begint te verzuren. Als het omslagpunt 160 is, gebruik je onder de 160 voornamelijk het aerobe systeem en boven de 160 het anaerobe systeem. Hoe hoger het omslagpunt, des te beter de conditie is en door training kan het omslagpunt omhoog verschoven worden. De groene zuil in het rechterplaatje laat zien in welke hartslagzones men de training het beste kan uitvoeren.

Daarnaast zijn er nu ook aanwijzingen over wat je wel of niet zou kunnen trainen. Hieronder een aantal voorbeelden:

Naamloos 2

In deze sessie liever geen techniek- of coördinatietraining (NO- rood)

Naamloos 3

In deze sessie zijn techniek en coördinatie juist weer uitstekend trainbaar (GO-groen), andere factoren weer wat minder goed.

Een vaak gestelde vraag: als een systeem in het geel of het rood is, mag je dan niet trainen?

Als een systeem in het rood is en je het toch gaat trainen krijg je te maken met de Cost of Adaptation, d.w.z. er is (en zeker bij herhaling of op langere termijn) een prijs te betalen voor het feit dat je een systeem, dat nog niet helemaal hersteld is van de voorafgaande trainingen toch gaat belasten. Mogelijke consequenties:

  • verminderd trainingseffect (van dat systeem)
  • kans op overbelasting en overtraining
  • verhoogde kans op blessures

 

© VortX