High Performance Lifestyle of HPL

Evenwicht (of balans?)

Eigenlijk zijn we allemaal koorddansers. Ons lichaam en onze geest zoeken voortdurend naar evenwicht. Populair heet deze evenwichtstoestand waarin we het liefste verblijven de “comfortzone”. We balanceren tussen hoe hard we werken en ons inspannen en hoeveel we rusten en ontspannen. Tussen wat we verdienen en wat we uitgeven, tussen wat we geven en wat we nemen. Tussen wat we willen en wat we kunnen. En zo zijn er vele zaken waaraan we energie besteden om in balans te blijven.

Je hoort vaak: wie goed wil functioneren of een topprestatie wil leveren, moet in balans zijn. Toch is dat niet de essentie van het geheel. We worden namelijk allemaal tijdelijk of voor langere tijd, frequent of minder frequent, fysiek of mentaal uit balans gebracht. De echte vraag is: wie vindt de balans weer terug en wie niet? En hoe kom je weer terug in balans? Welke prijs betaal je daarvoor? En hoe kun je dat proces optimaliseren? Voor een High-Performance Lifestyle of HPL is het heel belangrijk om die evenwichten zo snel mogelijk weer te kunnen herstellen, wie dat niet lukt gaat op termijn een probleem tegemoet of in ieder geval een prijs betalen.

In mijn werk heb ik het voorrecht gehad een antwoord op bovenstaande vragen te mogen geven.
Als trainer van de beste topsporters ter wereld bracht ik topsporters fysiek en mentaal, gericht, gepland en gedoseerd uit balans, en verstoorde daardoor verschillende evenwichten. Dat is namelijk topsporttraining.

De kunst van presteren is namelijk om toppers te ‘stressen’ om vervolgens hun reacties te meten en in kaart te brengen. Zo wordt duidelijk hoe snel zij weer in balans zijn en welke factoren daar een rol bij spelen.

In de topsport en bij andere “high-performers” is het verschil tussen succes en falen minimaal. Maar ook voor ons, ‘gewone’ mensen, geldt: hoe vitaler op fysiek en met name mentaal gebied iemand is, des te beter hij of zij functioneert en presteert.

Vitaliteit

Vitale personen worden niet gauw uit balans gebracht en als dat toch gebeurt, dan vinden zij het evenwicht snel weer terug.

In mijn werk bundel ik 30 jaar unieke praktische ervaring en theoretische kennis op het gebied van vitaliteit. En gebruik deze kennis om individuen en organisaties te brengen tot optimale vitaliteit waardoor zij beter functioneren en presteren. Optimale vitaliteit betekent een hoge kwaliteit van leven.

© VortX