Vitaliteitmeting

Het menselijk lichaam streeft naar evenwicht ook wel homeostase genoemd. Om de homeostase in stand te houden gebruikt het lichaam allostatische mechanismen.

Allostase betekent letterlijk: balans door verandering. Zo wil ons lichaam graag 37 graden Celsius blijven (homeostase). Wordt dit verstoord, dan neemt het lichaam tegenmaatregelen, er verandert iets  (allostase). Als de temperatuur teveel stijgt gaan we transpireren. Als de temperatuur daalt, gaan we rillen. Het transpireren en het rillen zijn dan de allostatische mechanismen.

Kort gezegd:

Hoe minder de allostatische mechanismen werken, hoe meer resources je ter beschikking hebt en des te vitaler je bent.

Hoe harder deze allostatische mechanismen werken, des te meer je in ‘survival mode’ bent en des te minder vitaal je bent.

De toestand van de homeostatische en  allostatische mechanismen is te meten met behulp van de Vitaliteitmeting.

Wat wordt er gemeten?

1. het centrale zenuwstelsel – de hersenen
2. het autonome zenuwstelsel – adrenaline
3. het stresshormoonsysteem – cortisol
4. de fysieke conditie – omslagpunt

De vier factoren bepalen uw mentale en fysieke belastbaarheid op korte en lange termijn.

De resultaten, de persoonlijke diagnose en de bijbehorende adviezen zijn direct beschikbaar en worden uitgebreid met u besproken.

Stappenplan

1. Vitaliteitmeting = nulmeting

Inventarisatie van uw “lifestyle” en afhankelijk van de uitslag:

  • geformuleerde doelstellingen
  • concrete adviezen mee de in vorm van huiswerk
  • interventies
  • aanvullende testen

2. Vitaliteitmeting = hertest

Zodat vooruitgang in kaart wordt gebracht en interventies daar waar nodig kunnen worden bijgestuurd of aangevuld.

© VortX