Hoe vitaal bent u nu echt? Vortx meet en verbetert!

Vitaliteitmeting

Het menselijk lichaam streeft naar evenwicht ook wel homeostase genoemd. Om de homeostase in stand te houden gebruikt het lichaam allostatische mechanismen.

Allostase betekent letterlijk: balans door verandering. Zo wil ons lichaam graag 37 graden Celsius blijven (homeostase). Wordt dit verstoord, dan neemt het lichaam tegenmaatregelen, er verandert iets (allostase). Als de temperatuur te veel stijgt gaan we transpireren. Als de temperatuur daalt, gaan we rillen. Het transpireren en het rillen zijn dan de allostatische mechanismen.

Kort gezegd:

Hoe minder de allostatische mechanismen werken, hoe meer resources je ter beschikking hebt en des te vitaler je bent.
Hoe harder deze allostatische mechanismen werken, des te meer je in ‘survival mode’ bent en des te minder vitaal je bent.
De toestand van de homeostatische en allostatische mechanismen is te meten met behulp van de Vitaliteitmeting.

Wat wordt er gemeten?

1. het centrale zenuwstelsel – de hersenen
2. het autonome zenuwstelsel – adrenaline
3. de fysieke conditie – omslagpunt

Deze drie factoren bepalen uw mentale en fysieke belastbaarheid op korte en lange termijn. De resultaten, de persoonlijke diagnose en de bijbehorende adviezen zijn direct beschikbaar en worden uitgebreid met u besproken.

Hoe wordt er gemeten?

Liggend, met een band om de borst en 2 elektroden op voorhoofd en hand. Deze test duurt ongeveer 3 minuten.

Stappenplan

1. Vitaliteitmeting = nulmeting   
Inventarisatie van uw “lifestyle” en afhankelijk van de uitslag:

  • geformuleerde doelstellingen
  • concrete adviezen mee de in vorm van huiswerk
  • interventies
  • aanvullende testen


2. Vitaliteitmeting = hertest
Zodat vooruitgang in kaart wordt gebracht en interventies daar waar nodig kunnen worden bijgestuurd of aangevuld.

Lees meer over Wellness-Scan