High Performance Lifestyle

Vortx:  uw gids naar de high performance lifestyle (HPL)

High-performance lifestyle - achtergrond

Na dertig jaar werk in de topsport en “high performers” in andere werkvelden, als het bedrijfsleven, het militaire bedrijf, de artiestenwereld, enz. kan ik rustig stellen dat een HPL van doorslaggevend belang is voor het behalen van de top. Een HPL is een essentie in het leven van topsporters. Topsporters worden beoordeeld op prestaties en het verschil tussen top en middelmaat is vaak zeer klein. Prestaties worden geleverd onder grote mentale en fysieke druk en dus is de optimale balans tussen belasting en belastbaarheid essentieel. Een disbalans tussen belasting en belastbaarheid is de oorzaak van stress en vermoeidheid. En dat geldt niet alleen voor topsporters. Voor ons, niet-topsporters, geldt hetzelfde. Ook wij hebben dagelijks te maken met belasting en belastbaarheid en de balans daarin en dan ook nog eens in zowel de zakelijke als de privé omgeving.

High performance lifestyle

Het voeren van een HPL kan veel verschil maken tussen optimaal functioneren zowel zakelijk als prive, gezond blijven en over een hoge mate van welbevinden beschikken enerzijds, of sukkelen, klachten hebben en zich onbehaaglijk en vermoeid voelen of niet meer je goede oude “zelf” zijn, anderzijds. 

Een HPL gaat over kennis, en de keuzes die iemand maakt met als doel dit optimlel functioneren mogelijk te maken, te verbeteren of te onderhouden. 


Balans

Wat zijn nu de meeste voorkomende belastingen die zorgen voor een disbalans:

- teveel werk in te weinig tijd

- groot aantal werkuren per week

- grote verantwoording

- belangrijke beslissingen in een onzekere toekomst

- continue veranderingen waarop men moet inspelen

- continue beschikbaarheid met name online 

- de zaken goed, zo niet perfect, willen doen

- onvoldoende tijd voor herstel, slaap, zelf, hobbies, gezin

- gebrek aan regelmogelijkheden cq. controle

- intercontinentaal reizen en jet-lag

Een kwestie van tijd en de oververhitte machinerie begint te sputteren.

Daar waar drastische belastingvermindering amper een optie is kunnen we de belastbaarheid vergroten.

De titel van het populaire boek van prof. Dick Swaab geeft de richting aan: “Wij zijn ons brein”.

Het overgrote deel van de belasting is immers belasting van ons brein en ons zenuwstelsel. , En vrijwel alle veelvoorkomende klachten zijn terug te voeren op het disfunctioneren van onze twee zenuwstelsels. 

Met het HPL programma kan de status van deze twee zenuwstelsels ook worden bekeken.

Maar in principe is het de kunst om onze twee zenuwstelsels weer terug in balans te brengen door een serie werkzame, eenvoudige, snelle en veilige aanpassingen in de levensstijl.

 Dat is de kern van de HPL.

Bedrijven waarmee we succesvol hebben samengewerkt:


TALPA
RTL
Zwitserleven
Accenture
&Samhoud
VVAA
Nuon
Interface Marketing
Eneco
Oman Sail
Politie Amsterdam-Amstelland
MARSOF